De ontwikkeling van concepten en projecten voor integrale, duurzame (stedelijke) gebiedsontwikkeling

Urban Connected richt zich op het (leer-)proces om gebruikers, grond en geld bijeen te brengen voor de ontwikkeling van concepten en projecten voor integrale, duurzame (stedelijke) gebiedsontwikkeling, transformatie en herbestemming ten behoeve van een verbetering van het woon- en leefklimaat ter plaatse en de leefkwaliteit van mensen.
Urban Academy richt zich op de (persoonlijke) ontwikkeling van studenten, young professionals, high potentials om de kennis en kunde van het vak van urban development en gebiedsontwikkeling op een toegankelijke en laagdrempelige manier over te dragen.
Lees meer op urbanconnected.nl.
Dit is een project van Pixelplus